mindfulness_kurumsal_loreal
online_mindfulness
mindfulness_konferanslar
mindfulness_egitimler
Elana_Rosenbaum_Saki_Santorelli_Lynn_Koerbel
mindfulness-konferans
previous arrow
next arrow
e-mail: info@esensekerkarar.co   |   instagram: @esen_sekerkarar    |   @mindfulnesshub.co.uk   |   english: www.mindfulnesshub.co.uk

 

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness, 1970’li yılların sonunda Amerika’da Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Stres Azaltma Kliniği (Stress Reduction Clinic) kurucusu olan Jon Kabat-Zinn tarafından dünyaya kazandırılmış bir kavramdır. Terapi ve ilaç kullanmadan depresyon, travma, beslenme bozuklukları, obezite, bağımlılıklar, endişe, korku, kronik ağrılar ve hastalıklar, uyku bozuklukları, öfke kontrolü, doğum sonrası bunalımlar, tepkisel davranışlar ve bunlara benzer stres kaynaklı her türlü zorlu duygu, davranış ve durumla mücadele etmede büyük başarı sağlamış, tıp, psikoloji ve psikiyatri alanlarına yardımcı bir yan daldır. Başarı sağlamadaki hızı ve kolaylığından ötürü bireylere olduğu kadar, okullara, hastanelere, kurumlara ve şirketlere de verilen bir danışmanlıktır.

Eğitimlerimizi ve danışmanlıklarımızı merkez İngiltere ve Türkiye üzerinden, uluslararası olarak yerinde ya da online olarak sağlamaktayız.

Kimler Mindfulness’dan Yararlanabilir?

Herkes! Mindfulness’ı öğrenmek için mutlaka hayatımızda bir sorun olması gerekmez, çünkü mindfulness özünde dengeli ve kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle danışmanlıklar ve eğitimler kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen her yaştan insana açıktır.

 

 

ESEN ŞEKERKARAR HAKKINDA

Mindfulness Hub’ın kurucusu olan Esen Şekerkarar, 1977 İzmir doğumludur. Jon Kabat-Zinn’in Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Stres Azaltma Kliniği’nde kurduğu Mindfulness Merkezi’nden (Center for Mindfulness) akredite bir Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitmenidir. Yine Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiş olan 8 haftalık orijinal Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programını vermeye yetkili bir eğitmen olarak, danışmanlıklarında ve eğitimlerinde  bu programa dayalı etkisi kanıtlanmış yaklaşımları kullanmaktadır.

Uzun yıllar yurt dışında ABD, İsviçre, Danimarka, İngiltere gibi farklı ülkelerde yaşamış, eğitim almış, kariyeri boyunca farklı millet ve kültürlerden kişilerle çalışma fırsatı bulmuştur. Bu çeşitlilik sayesinde, mindfulness danışmanlığını birey ve grupların kökenlerini dikkate alarak ihtiyaca uygun şekilde adapte etme tecrübesi kazanmıştır. Kendisi ayrıca Oxford Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nden David Treleaven ile ”Travma Hassasiyetli Mindfulness” eğitimi sertifikası sahibidir ve mindfulness danışmanlığını bu alanda da uygulayabilmektedir.

Danimarka’da ikamet ettiği yıllarda Kopenhag’da altı sene boyunca bir psikoloji kliniğinin yöneticiliğini yapmış, bireylere ve şirketlere mindfulness temelli danışmanlıklar vermiştir. 2002 yılından beri uluslararası kongrelerde bilinç, ruhsallık ve mindfulness konularında konuşmacılık yapmaktadır. Danimarka’dan sonra İngiltere’ye taşınarak Londra’da Mindfulness Hub adlı şirketini kurmuş ve çalışmalarına buradan devam etmeye başlamıştır. Halen İngiltere ve Türkiye’de yaşamaktadır.